RSS

MLA general meeting – invite

05 Jul

މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަން

        މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                 ނަމްބަރު: 04/MLA/2010

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2010

2010 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އޮންނާނީ 10 ޖުލައި 2010ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30ގައި ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ (މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރއެޑިޔުކޭޝަންގެ މަރުކަޒީ އިދާރާ، ރަށްދެބައި ހިގުން) ގައެވެ.

ވީމާ، އެސޯސިއޭޝަންގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެދި ދަޢުވަތު އެރުވީމެވެ. މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ވާންއެދޭ ބޭފުޅުންނާއި އަދި މިދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބޭފުޅުން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 08 ޖުލައި 2010 ގެ ކުރިން ނަން ނޯޓުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ގުޅުއްވާނީ :  7875694، 7767707

                                  05 ޖުލައި 2010

——-

 MLA extends invitation to all interested individuals/organisations to attend
our 3rd General Meeting for 2010

Date: July 10, 2010 (Saturday)
Time: 16:30
Venue: Central Library, Maldives College of Higher Education

RSVP before 8 July 2010 – please call 7767707 or 7875694

 

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 5, 2010 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: